[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Några frågor om att kompilera om debianpaket??Hej!
Kan jag kompilera nvida-kernel moduler och inkludera dem i min egen 
kernel-package??

Kan jag med /etc/apt/preference sätta högsta prioritet på ett directory med 
egenkompilerade paket så att min paket inte ersätts vid apt-get upgrade?
/RobertReply to: