[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Några frågor om att kompilera om debianpaket??On Sun, 14 Sep 2003 [14:34],
  Roha (roha@telia.com) wrote:

> Hej!
> Kan jag kompilera nvida-kernel moduler och inkludera dem i min egen 
> kernel-package??

Ja.

> Kan jag med /etc/apt/preference sätta högsta prioritet på ett directory med 
> egenkompilerade paket så att min paket inte ersätts vid apt-get upgrade?

Ja.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: