[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ftpd och umaskOn Tue, 2003-09-09 at 21:58, Niclas Söderlund wrote:
> Tjopp,
> 
> installerat ftpd..
> 
> ns:~# dpkg -l | grep ftpd
> ii ftpd      0.17-16    FTP server
> ns:~#
> 
> ..och jag tänker bara ha två användare inlagda på systemet som skall kunna 
> slänga in filer via ftp.
> 
> Jag har satt hemkatalogen i /etc/passwd där dessa användare skall lägga 
> sina filer men problemet är att rättigheterna inte sätts som jag trodde/ville.
> 
> De skall ha mode 644 och inte..
> 
> totalt 848
> drwxrwxrwx  2 ftpuser ftpuser   4096 2003-09-09 00:00 .
> drwxr-xr-x  3 ftpuser ftpuser   4096 2003-09-09 00:00 ..
> -rw-r-----  1 ftpuser ftpuser  837295 2003-09-09 00:00 nyuppladdad.fil
> 
> ..så om någon vet hur man sätter umask för en ftp-användare så säg te. 
> Eller om jag ska göra det i .shell'ets-rc i hemkatalogen för användaren om 
> det inte finns något annat sätt.

Föreslår att du titar på tex proftpd istället, där har du bättre stöd
för denna typen av saker.

//Tobbe

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: