[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ftpd och umaskTjopp,

installerat ftpd..

ns:~# dpkg -l | grep ftpd
ii ftpd      0.17-16    FTP server
ns:~#

..och jag tänker bara ha två användare inlagda på systemet som skall kunna slänga in filer via ftp.

Jag har satt hemkatalogen i /etc/passwd där dessa användare skall lägga sina filer men problemet är att rättigheterna inte sätts som jag trodde/ville.

De skall ha mode 644 och inte..

totalt 848
drwxrwxrwx  2 ftpuser ftpuser   4096 2003-09-09 00:00 .
drwxr-xr-x  3 ftpuser ftpuser   4096 2003-09-09 00:00 ..
-rw-r-----  1 ftpuser ftpuser  837295 2003-09-09 00:00 nyuppladdad.fil

..så om någon vet hur man sätter umask för en ftp-användare så säg te. Eller om jag ska göra det i .shell'ets-rc i hemkatalogen för användaren om det inte finns något annat sätt.|_|_|_|_| Mvh Niclas Söderlund
|_|_|_|_| All work and No play makes Jack a dull boy


Reply to: