[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot?] Webbaserad kalenderDessa två kanske kan vara något att titta på!

http://opengroupware.org/
Mission: To create, as a community, the leading open source groupware server
to integrate with the leading open source office suite products and all the
leading groupware clients running across all major platforms, and to provide
access to all functionality and data through open XML-based interfaces and
APIs.

http://kolab.kde.org/
The goal of the Kolab Project is to maintain and enhance a Free Software
groupware solution called Kolab. It builds on software and concepts
developed during the Kroupware Project, in particular the Kolab Server and
KDE Kroupware Client.

Joakim Nordberg


----- Original Message ----- 
From: "Niclas Söderlund" <niclas@soderlund.org>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Wednesday, September 03, 2003 8:51 PM
Subject: [ot?] Webbaserad kalender


Hej,

undrar om någon har erfarenhet av något kalendersystem för multipla
användare där man kan logga in och boka in saker i sin egen kalender såväl
som på sina kamraters kalendrar. MEN..det är ju alltid ett men - man ska
endast kunna boka tider som är lediga och de som inte är det, skall inte gå
att läsa för den som försöker. Förutom den som bokat in tiden och den som
blev bokad så klart. Dvs tredjepart ska inte kunna se vad andra bokat in.

Annars i övrigt kan systemet vara hur enkelt som helst, handlar bara om en
ren tidbok i kalenderform som man ska kunna surfa till och logga in.

TIA,|_|_|_|_| Mvh Niclas Söderlund
|_|_|_|_| All work and No play makes Jack a dull boy


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: