[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot?] Webbaserad kalenderHejsan!

On Wed, Sep 03, 2003 at 08:51:42PM +0200, Niclas Söderlund wrote:
> undrar om någon har erfarenhet av något kalendersystem för multipla 
> användare där man kan logga in och boka in saker i sin egen kalender såväl 
> som på sina kamraters kalendrar.
Jag är inte säker men http://phpgroupware.org är kanske vad du är ute
efter. Har själv inte provat, men jag tror en ska klara allt du beskrev.

Mvh,
Johnny


-- 
Johnny Chadda      | This is a UNIX virus.
johnny@snugg.net    | Please remove all your files
http://johnny.snugg.net | and copy this to friends

Attachment: pgp7XzgwEG905.pgp
Description: PGP signature


Reply to: