[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] svenska tecken i mozilla firebird Quick Searches.AP> Jag har blivet helt hookad Mozilla Firebirds Quick Searches funktion.
AP> Ett litet aber är att svenska tecken inte funkar något vidare i Quick
AP> Searches. De byts ut mot rappakalja. Finns det någon lösning på det
AP> problemet.

Hej, jag har inte det här problemet. Jag kör mozilla-firebird 0.6.1-3 och mina locale-inställningar ser ut såhär:

~ % locale
LANG=en_US
LC_CTYPE=sv_SE
LC_NUMERIC="en_US"
LC_TIME="en_US"
LC_COLLATE="en_US"
LC_MONETARY="en_US"
LC_MESSAGES="en_US"
LC_PAPER="en_US"
LC_NAME="en_US"
LC_ADDRESS="en_US"
LC_TELEPHONE="en_US"
LC_MEASUREMENT="en_US"
LC_IDENTIFICATION="en_US"
LC_ALL=

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: