[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] svenska tecken i mozilla firebird Quick Searches.On Mon, Sep 01, 2003 at 02:12:30PM +0200, Alex Polite wrote:
> Jag har blivet helt hookad Mozilla Firebirds Quick Searches funktion.
> Ett litet aber är att svenska tecken inte funkar något vidare i Quick
> Searches. De byts ut mot rappakalja. Finns det någon lösning på det
> problemet.

Jag har inte använt Mozilla, men i Galeon som bygger på Mozilla gör
man så här: (förutsatt att "Quick Searches" i Mozilla är samma sak som
"Smart bookmarks" i Galeon)

Gå in i egenskaperna för bokmärket och ändra egenskapen
"Parameterns kodning" till "ISO-8859-1".

/PelleReply to: