[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] svenska tecken i mozilla firebird Quick Searches.Jag har blivet helt hookad Mozilla Firebirds Quick Searches funktion.
Ett litet aber är att svenska tecken inte funkar något vidare i Quick
Searches. De byts ut mot rappakalja. Finns det någon lösning på det
problemet.

alex


-- 

Alex Polite
http://plusseven.com/gpgReply to: