[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kernel-image-2.6.0-test2-1-386 buggPer Blomqvist wrote:
hi.

Jag installerade: kernel-image-2.6.0-test2-1-386

Kör annars 2.4.. debian-testing.

Bilden blev blank med vga=791 i lilon.
Och X vägrade att starta, den hittade inte musen.

E någon som är klok på dethär med sk framebuffer ( kan vara något sådant
som spöka )?

Snubblade över det här när jag följde länkar om 2.6 uppgradering på /.:

Certain known bugs are being reported over and over. Here are the
workarounds.
- Blank screen after decompressing kernel?
 Make sure your .config has
 CONFIG_INPUT=y, CONFIG_VT=y, CONFIG_VGA_CONSOLE=y and CONFIG_VT_CONSOLE=y
 A lot of people have discovered that taking their .config from 2.4 and
 running make oldconfig to pick up new options leads to problems, notably
 with CONFIG_VT not being set.

hittat på http://www.codemonkey.org.uk/post-halloween-2.5.txt

Något som rings ö bäll?

--
Adam Huuva
V:a Esplanaden 11  -  953 37 Eurocity  -  Sweden, Finland
Phone: +46-922-10599   -   E-mail: aatami at home dot seReply to: