[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Har du också fått en trojan nyligen ?Hej!
Har nu beslutat att göra mailet publikt. Det ligger numera här:
http://iana.mine.nu/~azoff/mail.txt.gz
OBS! Jag tar inget ansvar för att du/ni kan bli infekterade, detta göres
helt på egen risk.

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn SvenssonReply to: