[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot] Nej, inte ramar! [was: Html-editor]Hej

har lite svårt att förstå detta med varför frames är av ondo (se nedan). Jag skulle vilja ha en sida där man har lite olika färger i olika segment och det förefaller som utmärkt att använda frames...om man nu inte skall använda frames vad är den lämpligaste metoden för att variera utseendet på en och samma sida (utan att behöva skapa avancerade bilder att använda som bakgrund)?

Thomas


Det borde vara kriminellt att tipsa någon som är nybörjare på html att
använda frames. Frames är av ondo och bör bannlysas. Det finns endast
ett _fåtal_ fall där frames faktiskt gör nytta; i 99,9% av alla
tillfällen frames används kunde det ha implementerats _betydligt_
bättre utan frames.

Så, Tomas, mitt råd till dig är att inte ens titta på frames.
Det är slöseri med din tid och framför allt slöseri med tiden dina
besökare spenderar med att försöka använda dina webbplatser.
Reply to: