[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mid konverteringOn 2003-06-29 20:07:30 +0100, Björn Johansson wrote:

> Det gick alldeles utmärkt att använda timidity. Lite osmidigt känns
> det ändå att det inte kan konvertera till mp3 utan att jag måste
> använda ett annat format först, i mitt fall så använde jag .aiff och
> detta gör att filerna blir ruskigt stora :(. Annars så tycker jag
> att timidity verkar vara ett mycket bra program. Ska titta på Sox
> sedan som Mattias rekommenderade.

Timidity försöker i sann unix-anda göra en enda sak, nämligen att
översätta MIDI-musik till "samplat" ljud, och spotta ut det i en fil
eller direkt till ljudkortet.

För att undvika störande stora okomprimerade ljudfiler som ett
mellansteg kan du skicka det okomprimerade ljudet till sox via en
pipe:

-o filename
   Place output on filename, which may be a file, device, or HP-UX
   audio server, depending on the output mode selected with the -O
   option. The special filename ``-'' causes output to be placed on
   stdout.

-Ow  Generate RIFF WAVE format output. If output is directed to a
   non-seekable file, or if TiMidity is interrupted before closing
   the file, the file header will contain 0xFFFFFFFF in the RIFF
   and data block length fields. The popular sound conversion
   utility sox is able to read such malformed files, so you can
   pipe data directly to sox for on-the-fly conversion to other
   formats.

> Angående midi formatet. Jag vet faktiskt inte hur det funkar när man
> exempelvis kopplar in en synth. Kanske är det så att dom låtar som
> man skapar på synten sparas i .mid format?

Vissa syntar kan ge midi-output. Det var det som midi-formatet byggdes
för ursprungligen, har jag för mig; det spelar ju in en sekvens av
tangenttryckningar med tid, längd, ton, nedslagskraft m.m.

> Timidity emulerar inte en synth.

Jo. Den emulerar den delen av synten som tar midi-datan (d.v.s.
tangenttryckningarna) och från detta räknar ut hur den ska låta. Den
enda delen som timidity inte emulerar är tangenterna.

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
   www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpTA8t4RdD_6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: