[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing paket på en stable.On 2003-06-19 15:45:47 +0200, Jonas Jacobsson wrote:

> Karl Hasselstrom wrote:
>
> > Den version av shorewall som finns i stable är den "gamla" stabila
> > releasen av shorewall, som inte supportas längre. Om man ber om
> > hjälp på shorewall-mejllistan ber dom en att uppgradera.
> 
> ...och förutom det så hoppas jag den funkar med ppp-interface och
> inte ballar ur som min förra version gjorde. (Eller ifall den
> fortfarande gör det så kan jag iaf få hjälp på mailinglistan).

Hmm, jo, generellt sett kan man ju vänta sig nya features också när
man byter upp sig till en mycket nyare version. :-)

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgp6NCgkcQTNV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: