[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: you can come!Det här möjligt tycks ha slunkit igenom listadministratörens
installation av SpamAssassin.  Jag tycker att det är på tiden att
debianlistorn börjat använda ett bayesianskt spamfilter som tex
spambayes. Vart skickar man en sådan förfrågan? Administreras alla
listorna centralt eller har debian-user-swedish en egen admin?

alex

-- 

Alex Polite
http://plusseven.com/gpgReply to: