[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: x-forwadring via ssh - segdragetMitt misstag..problemet är tydligen wlan kortet..hur kolla jag dess
hastighet och eventuellt ändrar inställningar?

Thomas


On Sun, 15 Jun 2003, Thomas wrote:

> Hej
>
> Jag har ordnat det så att jag kör X-forwarding via(eller genom) ssh och
> det fungerar i och för sig bra, dock med ett undantag, det är segt som
> tusan..det tar väldigt lång tid att starta t.ex mozilla eller opera.
>
> Ett tag trodde jag att det var mitt wlan kort som helt enkelt inte var
> snabbt nog, men jag inser numera att det sannolikt inte är det som är
> problemet.
>
> Frågan är, 1) är det någon som rakt av vet vad som kan göra att det är så
> segt, eller 2) hur kollar jag var flaskhalsen ligger?
>
> tacksam för hjälp
>
> Thomas
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: