[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UppstartOn Sun, 15 Jun 2003 [17:17],
  Jonas Jacobsson (jonas@cytech.nu) wrote:

> Hej.
> 
> Har inte debian någon fil liknande rc.local i rödmössa?

<http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-customizing.en.html#s-custombootscripts>

> Om inte, vad heter det där hjälpprogrammet för att skapa
> startfiler till rcS.d?

update-rc.d och skeleton.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: