[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

UppstartHej.

Har inte debian någon fil liknande rc.local i rödmössa?
Om inte, vad heter det där hjälpprogrammet för att skapa
startfiler till rcS.d?

--
/jonas
Reply to: