[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Knoppix rekommenderasMartin Ahlman:

> Dessutom finns den i nordisk version också, för den som vill ha t ex
> svenska som språk. http://files.akl.lt/knoppix/

Hanterar den versionen PPPoE, som verkar vara poppis för svenska
ADSL-abonnemang (i det aktuella fallet Spray ADSL)?

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: