[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Grillträff i Stockholm 12/6 18:00On Wed, Jun 11, 2003 at 04:03:37PM +0200, Andreas Schuldei wrote:
> * Marcus Rejås (marcus@rejas.se) [030602 14:58]:
> > Så här års brukar det passa med en grillträff. Jag föreslår att vi som
> > vill träffas i Rålambshovsparken vid skateboardrampen torsdagen den 12/6
> > 18:00. 
> 
> http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=772&a=5198&previousRenderType=1
> Här påstås att man skulle skjuter på det.
> 
> Vad tycker ni?

Tjena Andreas och alla andra!

Vi avvaktar och ser vad det är för väder i morgon. Är det någorlunda bra
så kommer jag att dyka upp i alla fall. Glöm inte att vi kan göra detta
flera gånger :)

  /Marcus

Attachment: pgpuRoQ5GlcUA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: