[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logga in som rootOn Wed, May 28, 2003 at 06:18:03PM +0200, Juergen Stuber wrote:
> Karl Eklund <kalle-e@medelklassen.com> writes:
> > Tomas Gradin <tg@df.lth.se> writes:
> >>
> >> Använd sudo!
> >
> > Varför ska han använda sudo (till skillnad från su)? Vad skulle syftet
> > vara med att köra sudo på ett system med en eller ett fåtal
> > administratörer, eller en eller ett fåtal användare för den delen?
> 
> Det är säkrare att inte vara root hela tiden,
> särskilt att inte alla X-användarprogramm har root-rättigheter.
> Och om man inte kann logga sig som root då blir det ett
> möjligt hål mindre.

Men att använda sudo ger ju också minskad säkerhet i och med att den
inte frågar efter lösenord varje gång. Om jag kör sudo, och sedan går
ut i köket för att göra mig en macka kan ju någon annan köra
root-kommandon medans jag är borta (om jag inte låst datorn).

Dessutom räcker det ju med att någon kan mitt personliga lösenord, och
inte root-lösenordet också, för att få fullständig behörighet.

-- 
                        Niklas

Attachment: pgpv4nKfgu60M.pgp
Description: PGP signature


Reply to: