[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logga in som rootOn Wed, May 28, 2003 at 12:51:06PM +0200, Christoffer Sawicki wrote:
> On Tuesday 27 May 2003 19:59, Karl Eklund wrote:
> > Jag skulle snarare ha svarat såhär: Logga in som dig själv, kör
> > su. Behöver du köra grafiska program som root, kör ssh:
> >
> > vanliganvändare:~$ ssh -X -l root localhost
> >
> > X11Forwarding måste slås på i /etc/ssh/sshd_config först.
> 
> Som alternativ kan han göra:
> xhost +localhost
> su

Peka ut din .Xauthority fil med XAUTHORITY variabeln. Slipper du ge alla
pa den lokala maskinen tillgang till din X session.

$ su
Password: 
# xcalc
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified

Error: Can't open display: :0.0
# XAUTHORITY=/home/pm/.Xauthority xcalc

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: