[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logga in som rootOn Tuesday 27 May 2003 19:59, Karl Eklund wrote:
> Jag skulle snarare ha svarat såhär: Logga in som dig själv, kör
> su. Behöver du köra grafiska program som root, kör ssh:
>
> vanliganvändare:~$ ssh -X -l root localhost
>
> X11Forwarding måste slås på i /etc/ssh/sshd_config först.

Som alternativ kan han göra:
xhost +localhost
su

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: