[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProgrammeringsproblemOn Fri, 16 May 2003 [11:50],
  Daniel Sundberg (dss@home.se) wrote:

> Hej!
> 
> Först måste jag påpeka att det var rätt svårt att hitta i mailet vad 
> som egentligen var problemet. Sedan så är det dåligt med strippad kod 
> också. Försök istället göra ett kortast möjliga exempel för att illustrera 
> problemet. 
> 
> Hur som helst:
> 
> IP_ADDRESS=$(host www.aftonbladet.se | cut -d ' ' -f 4)
> 
> ger dig ip-adressen i variabeln $IP_ADDRESS.

Exemplet över fungerar dock inte. Annars fanns det en hel del roliga
lösningar på problemet.

IP_ADDRESS=$(host www.aftonbladet.se | cut -f 3)
Fungerar dock...

Själv skulle jag nog använda awk.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: