[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProgrammeringsproblemOn Fri, May 16, 2003 at 11:01:30AM +0200, Sebastian Haglund wrote:
> On Fri, 2003-05-16 at 10:07, Stig Andersson wrote:
> > 
> > Hur skall jag kunna plocka upp IP nummert (212.112.162.203) och lägga
> > det i en variabel? 
> > 
> 
> Jag hade nog använt host istället för nslookup
> 
> $ host www.aftonbladet.se
> www.aftonbladet.se      A       212.112.162.203

host, nslookup och dig anvander sig, mig veterligen, alltid av DNS for
att sla upp ett namn. Jag skulle rekomendera att du anvander dig av
getent istallet, sa lange du skall kora pa ett system som anvander sig
av NSS.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: