[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProgrammeringsproblemHej!

Först måste jag påpeka att det var rätt svårt att hitta i mailet vad som egentligen var problemet. Sedan så är det dåligt med strippad kod också. Försök istället göra ett kortast möjliga exempel för att illustrera problemet. 

Hur som helst:

IP_ADDRESS=$(host www.aftonbladet.se | cut -d ' ' -f 4)

ger dig ip-adressen i variabeln $IP_ADDRESS.

mvh
Daniel Sundberg
http://sumpan.comOn 16 May 2003 10:53:07 +0200
Sebastian Haglund <bosen@home.se> wrote:

> On Fri, 2003-05-16 at 10:07, Stig Andersson wrote:
> > Hej du som är kunnig i "bash"
> > 
> > 
> > 
> > Jag har en fil som innehåller olika adresser och filen heter
> > host.god och ser ut så här:
> > 
> > 
> > 
> > 
> > aftonblade.se
> > 
> > expressen.se
> > 
> > altavista.se
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Visserligen så är det inte dessa adresser som ligger i filen men det
> > har mindre betydelse för problemet.
> > 
> > Sedan har jag en skript som skall kolla vad dessa adresser har för ip
> > och skriva in dessa i en fil som heter ip.new och det är detta som
> > jag inte klarar av och hoppas att någon kan hjälpa mig med.
> > 
> > 
> > 
> > Min script
> > 
> > 
> > 
> > 
> > #!/bin/sh
> > 
> > . /etc/live.cfg
> > 
> > 
> > 
> > for i in `cat /host.god`; do
> > 
> > nslookup "$i" > ip.temp
> > 
> > # ip.temp innehåller nu IP-nummer till en post i host.god 
> > 
> > 
> > 
> >            #Här finns annan kod som inte hör till problemet
> > 
> > 
> > 
> > done
> > 
> > 
> > 
> > cp /sadako/ip.new /sadako/ip.old
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Så här ser nu ip.temp ut:
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Server: noname-201-233.ip-pluggen.com
> > 
> > Address: 212.28.201.233
> > 
> > 
> > 
> > Non-authoritative answer:
> > 
> > Name:  aftonbladet.se
> > 
> > Address: 212.112.162.203
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Hur skall jag kunna plocka upp IP nummert (212.112.162.203) och lägga
> > det i en variabel? 
> > 
> > 
> > 
> > Tack på förhand
> > 
> > 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: