[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Programmeringsproblem"Stig Andersson" <stig.andersson@bolina.hsb.se> writes:

> nslookup "$i" > ip.temp
.
.
.
> Hur skall jag kunna plocka upp IP nummert (212.112.162.203) och
> laegga det i en variabel?

Ett sätt är väl att byta ut nslookup-raden ovan till t ex

IP=`host "$i" | cut -f 4- -d " "`

Jag tycker dock (ba)sh-programmering är bökigt löser problemen hellre
med exempelvis Python, om man har den möjligheten.

import socket

for line in file('host.god'):
  host = line.rstrip() # Ta bort newline

  try:
    ip = socket.gethostbyname(host)
  except socket.gaierror:
    print 'Du kanske vill kolla stavningen på "%s"' % host
    continue

  # Göra nåt med IP-adressen:
  print '"%s" har IP %s' % (host, ip)


-- 
Tommy Lindgren | o y @ i u . u
41A942131CAA5C | t m l l n x n
^C^CReply to: