[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NvidiaJag har aldrig fått NVidias drivrutiner att fungera med AGP påslaget på min
Compaq-burk - de hänger sig tämligen omedelbart. Däremot fungerar de fint
(men knappast optimalt hastighetsmässigt) med AGP avslaget. Kan vara något
att prova. De funkar i alla fall bättre än drivarna som kommer med X, som
var ohållbart sega och lite buggiga.

Lycka till!

/Per Liedman

----- Original Message ----- 
From: "Åke Brännström" <ake@math.umu.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Tuesday, May 06, 2003 7:58 PM
Subject: Nvidia


Hej,

Jag har ett GeForce 2MX-kort i min dator. För några månader sedan
installerade jag drivrutinen från Nvidia och fick akuta
stabilitetsproblem. Datorn frös ca. två gånger per vecka. Nu har jag
tagit bort drivrutinen och kör XFree86 med "nv", men
videoaccelereringen fungerar inte eller är mycket långsam. Har jag
konfigurerat X fel? Notera att jag endast är ute efter att spela film,
3D-grafiken bryr jag mig egentligen inte om. Finns det något sätt att
få Nvidias drivrutiner stabila?

Hälsningar,
Åke Brännström


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: