[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NvidiaOn Mon, May 12, 2003 at 11:25:28AM +0200, Per Liedman wrote:
> Jag har aldrig fått NVidias drivrutiner att fungera med AGP påslaget på min
> Compaq-burk - de hänger sig tämligen omedelbart. Däremot fungerar de fint
> (men knappast optimalt hastighetsmässigt) med AGP avslaget. Kan vara något
> att prova. De funkar i alla fall bättre än drivarna som kommer med X, som
> var ohållbart sega och lite buggiga.
> 
> Lycka till!
> 
> /Per Liedman
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Åke Brännström" <ake@math.umu.se>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Tuesday, May 06, 2003 7:58 PM
> Subject: Nvidia
> 
> 
> Hej,
> 
> Jag har ett GeForce 2MX-kort i min dator. För några månader sedan
> installerade jag drivrutinen från Nvidia och fick akuta
> stabilitetsproblem. Datorn frös ca. två gånger per vecka. Nu har jag
> tagit bort drivrutinen och kör XFree86 med "nv", men
> videoaccelereringen fungerar inte eller är mycket långsam. Har jag
> konfigurerat X fel? Notera att jag endast är ute efter att spela film,
> 3D-grafiken bryr jag mig egentligen inte om. Finns det något sätt att
> få Nvidias drivrutiner stabila?
> 
> Hälsningar,
> Åke Brännström
> 
Tjena, enligt en diskussion på debianplanet om gnome 2 woody
så är nvidia version 3123 att föredra. 
Jag har själv haft problem med nvidia när det gäller fönstren i gnome.
version 4xxx segar ner ngt fruktansvärt, efter nergraderingen till 3123
fungerar det klockrent.


> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

-- 
 <«=-------------------------------------------------------------=»>
    /* Henrik */  
    GNU - Free Software (free as in freedom, not as in free beer) 
 <«=-------------------------------------------------------------=»>
	Reply to: