[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nvidia (mer utförlig information)On Wed, 7 May 2003 13:11:32 +0200
Fredrik Jagenheim <humming@pobox.com> wrote:

> On Wed, May 07, 2003 at 12:25:02PM +0200, Ivar Alm wrote:
> > 
> > Har det inte alltid varit problem att få GF2MX att fungera med nVidias 
> > drivar för Linux om man inte kopplar ur all form av accel?
> 
> Min dator brukade hänga sig efter en stunds opengl-skärmsläckeri med
> en GF2MX, men med de senaste drivarna (kan inte numren, datorn står
> hemma, avslagen) och senaste XFree har jag inte haft dessa problem.
> 

Jag har aldrig haft problem med mitt PoV Geforce2MX-400. Men det är iof ett 400, kanske är lite ändrat mot för de första MX-korten...

---
Daniel Sundberg
http://sumpan.com

> //H
> 
> -- 
> To segfault is human; to bluescreen moronic. 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: