[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPG och MuttOn Wed, 2003-02-12 at 20:24:50 +0100, Anders Helmersson wrote:
> Alla de försök jag har gjort har fått UTF-8-kodning i
> mejlen både från UTF-8- och iso-8859-1-konsol.

UTF-8 väljs alltid om texten inte är us-ascii. Detta görs i mutt och kan
inte modifieras utan att man gör en patch, om jag läst koden rätt.
(Detta görs i pgp.c i funktionen pgp_traditional_encryptsign.)

> Dessutom blir åäö mm knasiga i ett iso-8859-1-fönster men signaturen
> kan verifieras ok.

Detta berodde på min procmailrc.

> Jag har också ögnat igenom mutt-users och -dev-lisorna men har inte
> hittat någon ännu.

Det finns en tråd i mejlistan för mutt-dev från 2002-03 Re: inline PGP
messages and character sets. Kan nås via länkar på http://www.mutt.org.

AndersReply to: