[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPG och MuttOn Wed, 12 Feb 2003, Anders Helmersson wrote:

> On Tue, 2003-02-11 at 17:21:13 +0100, Patrik Wallstrom wrote:
> > När jag signerar mail med Mutt 1.5.3i (2002-12-17) från Debian
> > Unstable i plaintext så skickas dessa mail (som är qp-kodade
> > iso-8859-1-mail) som utf-8, vilket gör att system som inte kör
> > mutt/gpg får fnatt och inte kan verifiera mina signaturer. Jag har
> > provat att ändra förekomster av utf-8 i /etc/Muttrc till iso-8859-1, i
> > samband med gpg, men det har inte hjälpt. Varifrån kommer utf-8? Jag
> > är inte riktigt beredd att gå över till utf-8 och unicode riktigt
> > ännu...
> 
> Jag använder 
>   set send_charset="us-ascii:iso-8859-1:iso-8859-15:gb2312:utf-8"
> i min  personliga muttrc-fil. Jag kör med UTF-8 i mitt terminalfönster
> men det signerade mailet skickas som iso-8859-1.

Jag har samma send_charset som du, fast utan :iso-8859-15:gb2312. Du
skickade som PGP/MIME nu, och jag skrev att jag får problemed vid
clearsign. Men jag provar att skicka det här som PGP/MIME nu.

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
                `-> http://www.gnuheter.com/

Attachment: pgpgjUQARrcbu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: