[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GnuPG och MuttNär jag signerar mail med Mutt 1.5.3i (2002-12-17) från Debian
Unstable i plaintext så skickas dessa mail (som är qp-kodade
iso-8859-1-mail) som utf-8, vilket gör att system som inte kör
mutt/gpg får fnatt och inte kan verifiera mina signaturer. Jag har
provat att ändra förekomster av utf-8 i /etc/Muttrc till iso-8859-1, i
samband med gpg, men det har inte hjälpt. Varifrån kommer utf-8? Jag
är inte riktigt beredd att gå över till utf-8 och unicode riktigt
ännu...

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
                `-> http://www.gnuheter.com/Reply to: