[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lite frågor igen då... :)David Röhr wrote:
> 
> On Sun, 12 Jan 2003 [04:11],
>   Thomas@starka.st (Thomas@starka.st) wrote:
> 
> > Testa så får du se att det inte funkar.
> 
> Det fungerar alldeles utmärkt. För mig och säkerligen för många andra
> här på listan. Vad säger din error.log?

Tror jag inte. Då jag inte fick nå svar förut. ( Och som det verkar inte
från någon nu heller förutom dig )
Va ett tag sen jag pillade med det nu. 
Men jag fick faen inte igång det. :(

> 
> Jag skulle dock rekommendera att du kör apache, och sedan mod-ssl,
> istället för en fristående ssl-server om du ändå ska köra port 80 på
> den?

Det höll jag på med ett helt dygn förut utan att få igång det. ( Va det
första jag gav mig på.

/Thomas

> 
> /d
> 
> --
> ... david röhr       |   o_
> .. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
> . qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
>     www.qbranch.se    /
>                `
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: