[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur ändras "Video-mode" och "font" i consoln?On Thu, 2002-12-26 at 20:06, Per Blomqvist wrote:
> Någon Tjomme (Qerub), var där oxå då?
Jepp, det var jag. :)

> Japp, "kernerlversion" retunerar "2.4".
Egentligen bör du köra "uname -r" för att få rätt svar.

> >>Debian. Jag tror att denna bf_något-kärnan var den ända som hade 
> >>tämligen många moduler..)
Rätta mig om jag har fel, men jag tror bf24 (bf2.4?) är den enda
2.4-kärnan i Woody?

> Knoppix är kernel version 2.4.19, och den senaste deb paketet jag sett 
> är 2.4.18
2.4.19 finns i unstable.

> ( Jag tror "Knoppix" är byggd utifrån "Debian", pga detta o annat .. )
Det stämmer alldeles utmärkt.

-- 
*/ Qerub

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: