[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: moduler vid bootEller kör modconf.

Mvh

/Thomas

David Röhr wrote:
> 
> On Fri, 13 Dec 2002 [18:46],
>   Ivar Alm (octo@acc.umu.se) wrote:
> 
> > Hej.
> >
> > Har letat och kollat men inte fattat hur (och var) moduler laddas vid
> > boot...
> > Har ett nytt nätverkskort som jag vill få in modulerna till, och gärna vid
> > boot, men jag har inte fattat hur.
> > modprobe och insmod laddar bara in dem för tillfället. Var anger jag
> > moduler som ska laddas vid boot (med parametrar)?
> 
> Du lägger in dem i /etc/modules
> 
> /d
> 
> --
> ... david röhr       |   o_
> .. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
> . qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
>     www.qbranch.se    /
>                `
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: