[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

moduler vid bootHej.

Har letat och kollat men inte fattat hur (och var) moduler laddas vid boot...
Har ett nytt nätverkskort som jag vill få in modulerna till, och gärna vid boot, men jag har inte fattat hur. modprobe och insmod laddar bara in dem för tillfället. Var anger jag moduler som ska laddas vid boot (med parametrar)?

//I
-
******************************************************************
Ivar Alm     ! Where does Microsoft want to drag you today? !
Umeå, Sweden   ! Do you really want to go there?       !
octo@acc.umu.se  ************************************************
http://www.acc.umu.se/~octo


Reply to: