[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: moduler vid bootOn Fri, 13 Dec 2002 [18:46],
  Ivar Alm (octo@acc.umu.se) wrote:

> Hej.
> 
> Har letat och kollat men inte fattat hur (och var) moduler laddas vid 
> boot...
> Har ett nytt nätverkskort som jag vill få in modulerna till, och gärna vid 
> boot, men jag har inte fattat hur.
> modprobe och insmod laddar bara in dem för tillfället. Var anger jag 
> moduler som ska laddas vid boot (med parametrar)?

Du lägger in dem i /etc/modules


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: