[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med wu-ftpdOn Fri, 13 Dec 2002, Mikael Bergman wrote:

> Lyckas inte logga in, /var/log/auth.log ger:
> 
> Dec 13 11:00:56 corpus wu-ftpd[18866]: PAM-listfile: /etc/wu-ftpd/ftpusers
> is either world writable or not a normal file
> 
> corpus:/etc# ls -l wu-ftpd/ftpusers 
> lrwxrwxrwx  1 root   root      11 2002-12-05 14:21 wu-ftpd/ftpusers -> ../ftpusers
> corpus:/etc# ls -l ftpusers     
> -rw-r--r--  1 root   root     132 2001-12-10 08:55 ftpusers

Prova att flytta filen så att du ersätter länken med filen. Jag vet 
inte om det är felet, men gör du det testet så kan du ju utesluta det
ivarjefall. 

-- 
Fredrik Jonson
pt97fjo@student.bth.seReply to: