[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med wu-ftpdMikael Bergman <mb@abc.se> writes:

> On 13-12-02 11:45 , Torbjorn Pettersson wrote:
> > Mikael Bergman <mb@abc.se> writes:
> > 
> > > Lyckas inte logga in, /var/log/auth.log ger:
> > > 
> > > Dec 13 11:00:56 corpus wu-ftpd[18866]: PAM-listfile: /etc/wu-ftpd/ftpusers
> > > is either world writable or not a normal file
> > > 
> > 
> > yup.... Det är väl som den säger, den vill inte att
> > wu-ftpd/ftpusers skall vara en symlänk? (Eller om det är ok, och
> > felmeddelandet är missvisande, har du kollat permissions på
> > directoryt /etc resp. /etc/wu-ftpd så inte de är knasiga?)
> 
> Jo, men jag har inte pillat på det här själv. Det är default-installerat 
> via apt-get för ett tag sedan. Det har fungerat tidigare men inte nu 
> längre, osäkert när det slutade fungera.
> 
> M v h,
> Mikael
> 
> -- 

 en koll i /etc/pam.d/wu-ftpd visar följande rad:

auth  required pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/wu-ftpd/ftpusers onerr=succeed

Är inte helt säker på vad pam_listfile tycker och tänker, men
jag tror att det är en bugg här... Antingen borde pam_listfile
kunan fås att tycka att symlänkar är ok, (och i sådana fall
borde man ju faktiskt skippa den helt.. men nu är den där, och
då finns det ju nog ett bra skäl till det... m.a.o., fel
spår..), eller så borde /etc/wu-ftpd/ftpusers vara symlänken och
/etc/ftpusers filen, vilket väl säkert strider mot någon
debian-policy. Fast i.o.m. att den finns där är säkert (hör vad
noga jag har kollat upp detta... :-( )  binären övertygad om
att den skall läsa /etc/ftpusers. M.a.o., fila en bugg på det
hela, och så länge byt plats på /etc/ftpusers och
/etc/wu-ftpd/ftpusers ?


> Mikael Bergman <mb@abc.se>
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
-- 
######################################################################
Torbjörn Pettersson        # Email  tobbe@strul.nu
Vattugatan 5           # Web   www.strul.nu/~tobbe
S-111 52 Stockholm, Sweden    #
######################################################################Reply to: