[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med wu-ftpdOn 13-12-02 16:07 , Fredrik Jonson wrote:

> Prova att flytta filen så att du ersätter länken med filen. Jag vet 
> inte om det är felet, men gör du det testet så kan du ju utesluta det
> ivarjefall.  

Det fungerade! Skumt att apt-get vid något tillfälle strulat till detta.

/Mikael

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: