[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Outlook + Evolution/KMail/???tor 2002-12-12 klockan 13.12 skrev Filip Nylund:
> Kolla om det finns möjlighet att IMAP istället för POP. Det borde lösa dina problem.
> 
> 
Eller att du kör fetchmail till en egen imap server som du sedan kan
köra imap mot hennes evolution och outlook. Men du får problem med
adress boken misstänker jag, möjligen att du kan lösa det med att ha
adressboken i ldap el liknande. 

Mvh Mikael

> On Thu, 12 Dec 2002 13:08:49 +0100
> Fredrik Persson <frepe@bredband.net> wrote:
> 
> > I mitt (livslånga?) projekt att få min flickvän att överge Windows (utan att något går snett, vilket är ett ganska rejält bivillkor!) behöver jag lite hjälp.
> > 
> > Min plan är att låta bli att röra hennes dator öht, utan bara ge henne en floppy som i princip gör datorn till en disklös arbetsstation som monterar filsystem från en annan dator. (Som står i garderoben!) Detta ska bli en tillvänjningsperiod.
> > 
> > I samband med det har jag ett problem som jag inte kommer på någon bra lösning på; hennes mail. Hon poppar sin mail från en vanlig popserver, till Outlook. Outlook sparar då naturligtvis mailen i sitt eget interna format, vad det nu heter. 
> > 
> > I den linuxinstallation som jag ska göra vill jag att hon ska kunna läsa/poppa/skicka mail under Evolution. Men när hon sedan bootar till Windows igen så ska allting se ut som om hon gjorde allting under Windows.
> > 
> > Gör jag mig förstådd? Mailhanteringen ska alltså vara helt transparent oavsett plattform. 
> > 
> > Alla tips, länkar, glada tillrop och annat välkomnas.
> > 
> > /Fredrik Persson
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > 
> > 
-- 
Email: mikan@mikan.net		mobile: +46 70 740 1585
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281  8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8EReply to: