[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Outlook + Evolution/KMail/???Kolla om det finns möjlighet att IMAP istället för POP. Det borde lösa dina problem.


On Thu, 12 Dec 2002 13:08:49 +0100
Fredrik Persson <frepe@bredband.net> wrote:

> I mitt (livslånga?) projekt att få min flickvän att överge Windows (utan att något går snett, vilket är ett ganska rejält bivillkor!) behöver jag lite hjälp.
> 
> Min plan är att låta bli att röra hennes dator öht, utan bara ge henne en floppy som i princip gör datorn till en disklös arbetsstation som monterar filsystem från en annan dator. (Som står i garderoben!) Detta ska bli en tillvänjningsperiod.
> 
> I samband med det har jag ett problem som jag inte kommer på någon bra lösning på; hennes mail. Hon poppar sin mail från en vanlig popserver, till Outlook. Outlook sparar då naturligtvis mailen i sitt eget interna format, vad det nu heter. 
> 
> I den linuxinstallation som jag ska göra vill jag att hon ska kunna läsa/poppa/skicka mail under Evolution. Men när hon sedan bootar till Windows igen så ska allting se ut som om hon gjorde allting under Windows.
> 
> Gör jag mig förstådd? Mailhanteringen ska alltså vara helt transparent oavsett plattform. 
> 
> Alla tips, länkar, glada tillrop och annat välkomnas.
> 
> /Fredrik Persson
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: