[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: make-kpkg?-------------------
> Ivar Alm <octo@acc.umu.se> writes:
> 
> 
> > make config gör inget alls
> 
> Skumt. Säger `strace make config` nåt vettigt?
> 

Körde först `strace make-kpkg clean` mot en fil och fick typ 100k
data. Orkar inte klippa in det här...
`strace make config` ger följande:
ThinkPad:/usr/src/kernel-source-2.4.18# strace make xconfig
execve("/usr/bin/make", ["make", "xconfig"], [/* 25 vars */]) = 0
strace: exec: Exec format error

Testade följande:
ThinkPad:/usr/src/kernel-source-2.4.19# ls /usr/bin/make
-rwxr-xr-x  1 root   root      0 Apr 23 2002 /usr/bin/make

Oops... Fråga mig inte hur jag lyckats pajja 'make'.

Jag har iaf mha 'dpkg' lyckats ta bort make och sen återinstallera det
med 'apt-get'. Följdfåga - finns det nåt enklare sätt att ominstallera
paket än min metod:
'dpkg --purge --force-depends make' följt av 'apt-get install make'?
'dpkg' blev lite grinig av att andra paket var beroende av make.

Nu verkade jag iaf kunna göra en 'make-kpkg clean'.
Ska testa kompilera 2.4.19 och inte stänga locket.
Tack för tipset med 'strace'. :)

//IReply to: