[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: make-kpkg?On Wed, Dec 04, 2002 at 09:53:54PM +0100, Ivar Alm wrote:
>
> Jag har iaf mha 'dpkg' lyckats ta bort make och sen återinstallera det
> med 'apt-get'. Följdfåga - finns det nåt enklare sätt att ominstallera
> paket än min metod:
> 'dpkg --purge --force-depends make' följt av 'apt-get install make'?
> 'dpkg' blev lite grinig av att andra paket var beroende av make.

apt-get --reinstall install make

(tror jag ska fungera i de flesta fall)

/PelleReply to: