[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Lilo fråga /bios frågaJag gjorde en liknande sak en gång... P/104 HW. Fick aldrig lilo att funka på
CF-kortet.
Det som däremot fungerade var DOS så jag hade en liten dos partition med
loadlin som startades från autoexec.bat.

/Sebastian

----- Original Message -----
From: "lars lindgren" <lasse.lindgren@home.se>
To: <mikael.akersund@bigfoot.com>
Cc: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Tuesday, December 03, 2002 3:29 PM
Subject: Re: Re: Lilo fråga /bios fråga


Oki, jag svarar på svenska, och hoppas att det funkar.

Det är inte en pc, i vanlig bemerkelse som jag ska ha debian på
PC definerat till burk med floppy och cdrom.

Burken är en industri pc, dvs oneslot pc. ingen vga,ingen floppy,ingen cd. Bara
com port och 100Mb nic.
Det är "vanlig" pc HW annars, dvs intel HW bx440 chipset och ett eepro100.

Så jag e körd på allt utom att göra rätt på engång!

/L
-----Original Message-----
From: Mikael Åkersund <mikael.akersund@bigfoot.com>
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Date: Tue, 03 Dec 2002 11:28:45 +0100
Subject: Re: Lilo fråga /bios fråga

lars lindgren wrote:
> Problematiken blir värre av att jag inte kan installera debian på den maskin
som jag faktist ska köra på, utan jag installerar det altså på en annan maskin
och flyttar disken. Så jag måste på något vis få lilo rätt från början.
>
> /Lasse
> -----Original Message-----
> From: Richard Lithvall <richard@lithvall.nu>
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Date: Tue, 03 Dec 2002 00:47:23 +0100
> Subject: Re: Lilo fråga /bios fråga
>
> Lasse wrote:
>
>>Valda delar ur lilo.conf
>>Boot=/dev/hdb1
>
>
> Byt till /dev/hda
>
> /Richard
>


I would suggest making a boot floppy.
If I recall correctly you should get an option to create one during the
installation.

Btw as to Lilo wont boot from /dev/hdb1.
Your bios probably only allows booting from the primary disks on each
IDE-channel.
I had the same problem when I couldn't boot from the installation CD.
My guess is that you have two disks on the first IDE-channel and the CD
player on the second.
You could also make a small /boot partition on /dev/hda.
But the easiest is to make a boot floppy.

If you use the same kernel as the installation CD you could even use
that one as a boot floppy.
You would be forced to supply the right root directory as a startup
option to the kernel.
You could also use LOADLIN.EXE to startup a kernel from MS-DOS.
In case Windows should overwrite lilo and my /boot partition I have a
copy of a kernel and LOADLIN.EXE on my windows partition.
I'd then use "E:\LOADLIN.EXE e:\lz247 root=hdb2" and I'd be under linux
again.
E:\lz247 is a copy of my kernel. Remember to make sure it is a kernel
you have the corresponding /lib/modules for. Otherwise you will be in a
world of trouble.--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgLars Lindgren
-------------------------------------------------------------------------------
---------
"I'm on the path, he thought. I don't have to know where it leads. I just have
to follow."--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: