[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ATI Radeon 9700 ProOn Tue, 03 Dec 2002 [16:01],
  Fredrik Steen (stone@debian.org) wrote:

> Kan ev bli med en dator som är utrustad med ett 128MB ATI Radeon 9700 Pro
> grafikkort. Är det någon som har bra/dåliga erfarenheter av detta kort i
> linux? Jag har hört att OpenGL stödet är rätt kasst men hur kasst?

Är det? Jag kör ATI Radeon 7500 i min iBook, där är OpenGL-stödet bara
fint. DRI i X funkar också fint. Det går dock nog inte att jämföra med
tanke på att det bara har 16MB minne men i alla fall.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `

Attachment: pgpLFwYDDeIBf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: