[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Adaptec eller Tekram U160 styrkort?>Tekramkortet, har det några problem med AMD hårdvara (KT133A)?

Ingen aning. Enbart kört det i IBM eServer 330 och 342.Reply to: