[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ATI Radeon 9700 ProKan ev bli med en dator som är utrustad med ett 128MB ATI Radeon 9700 Pro
grafikkort. Är det någon som har bra/dåliga erfarenheter av detta kort i
linux? Jag har hört att OpenGL stödet är rätt kasst men hur kasst?

-- 
 .''`. Fredrik Steen, stone@debian.org
: :' : 2CD6 C838 BE77 795F 5EF1  3E5B DA91 EE7B A58E 164
`. `'  http://www.stone.nu/
  `--  http://www.debian.org/

Attachment: pgpcN8Cp73wKn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: