[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Lilo fråga /bios frågaProblematiken blir värre av att jag inte kan installera debian på den maskin som jag faktist ska köra på, utan jag installerar det altså på en annan maskin och flyttar disken. Så jag måste på något vis få lilo rätt från början.

/Lasse
-----Original Message-----
From: Richard Lithvall <richard@lithvall.nu>
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Date: Tue, 03 Dec 2002 00:47:23 +0100
Subject: Re: Lilo fråga /bios fråga

Lasse wrote:
> Valda delar ur lilo.conf
> Boot=/dev/hdb1

Byt till /dev/hda

/Richard
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgLars Lindgren
----------------------------------------------------------------------------------------
"I'm on the path, he thought. I don't have to know where it leads. I just have to follow."
Reply to: